Cestování za hranice

Cestování za hranice

Jak cestovat  za hranice se zvířaty v roce 2012

Základním požadavkem je vakcinovat cestujícího psa proti vzteklině.

Od června roku 2011 je pro cestování po EU nutné označit zvíře nikoli tetováním, jako tomu bylo do té doby, ale pouze čipem.

Zvířata která byla tetovaná před 3.6.2011 a tetovací číslo je stále jasně čitelné, mohou cestovat bez čipu !

Avšak pozor Velká Británie, Irsko, Malta, Chorvatsko uznávají jen identifikaci čipem !

Platí, že pes musí mít pas, kde je absolutně nutné potvrzení o platném očkování proti vzteklině od Vašeho veterináře. První očkování proti vzteklině musí zvíře mít, jakmile dosáhne stáří tří měsíců.
Velkou novinkou je, že Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko již NEpožadují potvrzení z EU schválené laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině vyšetřením hladiny protilátek.
Dále pak NENí nutné od 1.1.2012  zvířata před cestou ošetřit proti klíšťatům. Ošetření před vstupem na své území prostředkem proti echinokokóze s účinnou látkou praziquantel požaduje pouze u psů Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko. Toto ošetření musí mít provedeno nově v rozmezí 120 až 24 hodin před vstupem. Švédsko od požadavku na toto ošetření úplně upustilo.
Při cestě do třetích zemí je třeba mít pas pro malá zvířata (s potvrzením o vakcinaci proti vzteklině), který může být zkontrolován při návratu na území EU. A vždy, a na to pozor, je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto je vždy dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země na podmínky.
Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymeské borrelióze, a to bez ohledu, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či nikoli.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

zdroj : web stránky cmku