ChS Tajemství Karpat

ChS Tajemství Karpat

Chovatelská stanice maďarských krátkosrstých ohařů TAJEMSTVÍ KARPAT oficiálně vznikla až v r.2007. Našim prvním maďarským ohařem se stal  ENTY z Hluckých polí  v r. 2000

chovatelska.jpg

S napětím a obavou jsem očekávala , zda mi název, který jsem jako jediný napsala (místo možných šesti návrhů) v Belgii schválí. Nechtěla jsem totiž riskovat, že vyberou jiný název než který je pro mě ten nej a vyšlo to!

Název ChS TAJEMSTVÍ KARPAT vzešel z podnětu mého kamaráda, kdy mi vnukl myšlenku s tajemstvím. Vždyť každého štěňátko, které si člověk domů přinese, je jedno veliké tajemství. Nevíme jak bude velké, krásné a vlohově nadané pro zkoušky, jaké nám bude dělat radosti i starosti.

Tajemství Karpat také souvisí s krásou krajiny ve které žiji, když Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty zasahuje až do honitby mysliveckého sdružení ve které cvičím psy a kterého jsem členkou.

Věřím, že štěňátka, které vzejdou z této chovatelské stanice budou přínosem pro chov maďarského krátkosrstého ohaře a budou dělat dobré jméno této chovatelské stanici. Moji snahou je především udržet pracovní vlohy dané pro lovecká plemena, snoubící se zdravím a kvalitním exteriérem.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem těm, kteří mě jakýmkoliv způsobem pomohli a podpořili při poznávání lovecké kynologie, a to i do budoucna. V neposlední řadě i rodině, která má semnou tu obrovskou trpělivost a mé koníčky toleruje a dává mi potřebné zázemí, včetně mého manžela Marka, který semnou sdílí radosti i neuspěchy, které chov a výcvik přináší

Pavla Latinová Mičulková, chovatelka