Přihláška na zkoušky

Přihláška na zkoušky

Zde je k dispozici přihláška pro zkoušky loveckých psů:

Přihláška na zkoušky

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zasíláte na adresu pořadatele. Ve většině případů to bývá okresní myslivecký spolek.